Data Storage

Data storage is de centrale opslag van alle bedrijfsgegevens. Door de grote veranderingen in bedrijfsomgevingen is data storage bovendien een veiligheidsvraagstuk én toegankelijkheidsvraagstuk geworden. Tenslotte, data dient overal, snel en op elk device beschikbaar te zijn. Daarbij is het van groot belang dat de data veilig zijn opgeslagen.

IP SAN (Storage Area Network)

Centrale storage is betrouwbaar, eenvoudig en snel. Een storage area network (SAN) verbindt alle storage-servers van alle merken en platformen met elkaar, zodat ze veel efficiënter worden benut. De werkelijke behoefte aan opslagcapaciteit wordt hierdoor ineens duidelijk. Een ‘lokaal overschot’ kan vervolgens eenvoudig worden toegewezen aan een plaats waar een tekort is ontstaan. Hierdoor wordt zeer efficiënt omgegaan met de beschikbare capaciteit. Additionele investeringen in extra capaciteit kunnen zo worden voorkomen.

Het uitbreiden van de schijfcapaciteit op het SAN gaat zonder downtime van de servers. Zelfs het vergroten van een volume dat is toegewezen aan een server gebeurt zonder dat de aangesloten server er maar iets van merkt. Dit komt ten goede aan de flexibiliteit van de organisatie, zonder tijd te verliezen door onderhoudswerkzaamheden.

IP NAS (Network Attached Storage)

NAS bewaart en verdeelt databestanden binnen het netwerk. Hierdoor hebben gebruikers toegang tot data zonder tussenkomst van een file-server. NAS wordt op twee manieren aangeboden:

Zuivere IP NAS: alleen geschikt voor file based toegang en storage. Bijzonder geschikt voor grootschalige opslag van bestanden. Als enkel deze functionaliteit benodigd is dan scheelt dit bijzonder in de kosten.

Een combinatie van NAS en het eerder genoemde SAN: zeer veelzijdig in te zetten. Zo kan de toepassing enerzijds gebruikt worden als SAN voor databases en bijvoorbeeld virtualisatie en anderzijds als file server.