Beheer & Onderhoud

ICT beheer en onderhoud van het netwerk zijn zeer belangrijk met het oog op de continuïteit en stabiliteit van de ICT infrastructuur. Tenslotte wilt u dit dag in dag uit kunnen garanderen, zodat alle medewerkers ongestoord kunnen werken. Elk bedrijf is anders. Daarom biedt BIT Automatisering diverse mogelijkheden om u te ondersteunen op dit vlak. Afhankelijk van uw wensen, kunt u het ICT beheer van uw infrastructuur volledig of deels aan ons uitbesteden.

Netwerkbeheer op maat

Beheer en onderhoud van de netwerkomgeving wordt afgestemd op uw situatie. Er zijn diverse mogelijkheden. Op basis van uw wensen, huidige infrastructuur, budget en uw eigen kennis/bezetting (IT-afdeling, systeembeheerder) bekijken we samen met u naar de best passende ondersteuningsvorm.

De belangrijkste voordelen:

  • Continuïteit: door het proactief monitoren van uw omgeving heeft u een stabiele, veilige werkomgeving.
  • Focus: u kunt zich volledig richten op de kernactiviteiten van uw onderneming.
  • Kostenstructuur: u betaalt een vast bedrag per maand.
  • Kennis: een specialist waakt over al uw ICT.
  • Contact: U heeft één aanspreekpunt voor al uw ICT-vragen.
  • Flexibel: support is te allen tijde uit te breiden of af te bouwen.

ICT beheer en onderhoud op contractbasis

Deze diensten worden aangeboden op contractbasis, zodat u precies weet waarvoor u kiest en wat u mag verwachten. Bovendien heeft u een goed beeld van de prijsstelling.

Onsite beheer
Volledig ICT beheer met periodiek support op uw locatie door BIT Automatisering. Zodoende heeft u de beschikking over een volledige en up-to-date infrastructuur.

Remote Beheer
Proactief systeembeheer op afstand vanuit het BIT Automatisering. Indien gewenst ontvangt u een verslaglegging van updates over ondernomen en te ondernemen acties.

Remote Monitoring
Continue bewaking van uw serverpark. Met deze vorm van dienstverlening verzekert u zich van een ultra snelle reactietijd op (dreigende) problemen en dus een hoge beschikbaarheid.

Supportdesk 24×7
Met deze vorm van support heeft u 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week de beschikking over IT-support.